فروش ویژه پد انتقال طرح گلدوزی،‌ ساده و چسبی

پد انتقال طرح گلدوزی ترک، حل شونده در آب و بسیار با کیفیت.

لوازم گلدوزی