قیچی جواهر دوزی تیغه کوتاه

۷۵,۰۰۰ تومان

2 در انبار

قیچی طلایی نوک تیز کوچک
قیچی جواهر دوزی تیغه کوتاه

۷۵,۰۰۰ تومان